صـــــــــــنـــایــــع پــــــــیـــــچ جــــــــــاویــــد…………تولیدکننده پیچ های میلیمتری طبق استاندارد آلمان 7985-84-965-966 : ………..استاندارد ژاپن JIS :استوانه دوسو چهارسو – سرتخت چهارسو…………… تولیدکننده پیچ های 6 گوش از 3 میلیمتر تا 8 میلیمتر با طول 6 الی 100 میلیمترو پیچ های خودکار 7981 – 7982 واشردار- نوک مته واشردار - پیچ های شیروانی و MDFو پیچ های پوزی درایو از سایز 5 تا طول 150 میلیمتر و 6 تا طول 200 میلیمتر

 صنایع پیچ جاوید با بیش از 35 سال تجربه در امور تولید و توزیـع پیچ و مهـره و بـکارگیری ازماشـین آلات پیشرفتـه و امـکانات بـه روز شده ، تـوان تولید قطـعات قابـل مصرف در صنایع لوازم خانگی و صنایع برق و الکترونیک و صنایع چوب را دارا میباشد.                          

 صنـایع پیچ جاوید با کادری مهندسـی و گـروه کنترل کیفی و آزمایشگاه و ایجاد آرشیو و بایگانی پیشرفـته و توان تولید پیچـهای خاص در نظـردارد محصولاتی به مراتب با کیفیت بالا و تنوع بیشتر به صنعت کشور ارائه نماید.